SellMyBusinessBroker.com

Triển vọng giá đô la so với đồng pô Mexico: USD / MXN thất bại ở mức kháng cự chính

Triển vọng giá đô la so với đồng pô Mexico: USD / MXN thất bại ở mức kháng cự chính

Triển vọng giá đô la so với đồng pô Mexico: USD / MXN thất bại ở mức kháng cự chính

Để tận dụng tối đa giao dịch tiền tệ, bạn cần hiểu làm thế nào Triển vọng giá đồng đô la Mexico của Mexico: Thất bại của USD / MXN tại mức kháng cự chính dựa trên quan điểm định giá. Tìm hiểu về chiến lược gia nhập tiền tệ này và nó khác với các chiến lược giao dịch phổ biến khác như thế nào.

Trong giao dịch tiền tệ, một trong những chìa khóa thành công là có được thông tin chính xác trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào. Một phân tích cơ bản về thị trường tiền tệ sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về việc tiếp xúc tiền tệ của bạn.

Trước đây, phân tích cơ bản là một phương pháp để đạt được một số kiến ​​thức cơ bản về cách hoạt động của thị trường. Phân tích cơ bản bắt đầu với việc sử dụng phân tích kỹ thuật.

Ngày nay, phân tích kỹ thuật cũng giúp xác định loại tiền nào có khả năng mạnh hơn loại tiền khác. Tuy nhiên, phân tích cơ bản bao gồm các công cụ khác nhau, chẳng hạn như tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất và chỉ số vốn chủ sở hữu.

Triển vọng giá Dollar vs Peso: Thất bại của USD / MXN tại mức kháng cự chính dựa trên quan điểm định giá. Chiến lược gia nhập tiền tệ này sử dụng các phương pháp định giá này làm cơ sở cho chiến lược thương mại.

Chúng ta cần xác định liệu một loại tiền tệ đã suy yếu so với một loại tiền tệ mạnh hơn để tránh sự tăng gấp đôi của đồng đô la mạnh và một loại tiền tệ yếu. Cách tốt nhất để xác định điều này là xem xét tỷ lệ lạm phát hàng năm của cả hai loại tiền tệ.

Triển vọng giá Dollar vs Peso: Thất bại của USD / MXN tại mức kháng cự chính dựa trên quan điểm định giá. Bạn cũng có thể sử dụng biến động giá lịch sử ở cả hai loại tiền tệ để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự có thể phù hợp với mục nhập tiềm năng.

Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của một loại tiền tệ mạnh để xác định khi nào một loại tiền tệ có thể đã chuyển sang một loại tiền tệ yếu hơn. Ví dụ: nếu USD mạnh hơn USDYUB, thì đồng tiền mạnh sẽ tăng.

Triển vọng giá đô la so với đồng pto: Thất bại của USD / MXN tại mức kháng cự chính xác định mức độ mạnh của cặp tiền liên quan đến mức độ mạnh của USD. Chiến lược nhập tiền tệ này hoạt động tốt nhất khi cặp tiền tệ đang di chuyển theo mô hình đột phá, chẳng hạn như tam giác giảm dần.

Vì sức mạnh của một loại tiền tệ mạnh đã rõ ràng, bạn có thể xác định giá tăng và xác định giá nhập có đủ mạnh để tận dụng sức mạnh của tiền tệ hay không. Trong nhiều trường hợp, cặp tiền tệ đủ yếu để thiết lập một mục nhập mạnh mẽ ở mức kháng cự.

Triển vọng giá Dollar vs Peso: Thất bại của USD / MXN tại mức kháng cự chính dựa trên quan điểm định giá. Chiến lược này yêu cầu xác định sức mạnh của tiền tệ và xác định điểm yếu của tiền tệ.

Sức mạnh hay điểm yếu, điều duy nhất quan trọng trong giao dịch tiền tệ là tiền tệ có sức mạnh hơn so với loại khác. Vì vậy, để tận dụng tối đa giao dịch tiền tệ, bạn cần có khả năng giao dịch với sự tự tin.