SellMyBusinessBroker.com

Đô la Mỹ tăng cao hơn về dự báo tăng trưởng toàn cầu của IMF

Đô la Mỹ tăng cao hơn về dự báo tăng trưởng toàn cầu của IMF

Đô la Mỹ tăng cao hơn về dự báo tăng trưởng toàn cầu của IMF

Đồng Euro và Đô la Mỹ gần như giống nhau ở chỗ cả hai đều đóng vai trò là điểm chuẩn cho các quốc gia khác. Một số tốt hơn so với những người khác và một số tồi tệ hơn những người khác. Một cách để hiểu Đô la Mỹ so với Euro là xem xét rằng Euro và Đô la Mỹ tương đương nhau về số lượng người mà nó đại diện, có bao nhiêu chính phủ tham gia và có bao nhiêu thị trường mà nó ảnh hưởng.

Khi Euro lần đầu tiên được tạo ra, cộng đồng châu Âu chưa phải là một lục địa duy nhất. Đó chỉ là hai quốc gia. Khi đồng Euro bắt đầu trưởng thành, hầu hết các quốc gia đều có đồng tiền riêng. Mỗi người có một điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Đồng Euro bắt đầu lan rộng khắp thế giới với các quốc gia có công nghệ tiên tiến hơn các quốc gia khác tham gia cộng đồng châu Âu. Với việc mỗi quốc gia trở thành thành viên của đồng tiền Euro, đồng Euro bắt đầu tăng giá trị.

Cần lưu ý rằng số lượng thành viên bằng tiền Euro tương đối thấp. Chỉ có khoảng mười chín thành viên, nhưng mỗi người có một loại tiền tệ riêng. Theo cách này, đồng Euro vẫn có thể duy trì giá trị của nó mặc dù có nhiều quốc gia hơn được đại diện.

Mặc dù có vẻ như Đô la Mỹ và Euro có số lượng thành viên tương đương nhau, nhưng chúng thực sự cách xa nhau về giá trị. Đô la Mỹ mạnh hơn Euro. Khi đồng Euro bắt đầu mất giá trị, đồng đô la Mỹ cũng mất giá trị và ngược lại.

Đồng đô la Mỹ có lợi thế so với đồng Euro. Vì một điều, khi đồng Euro bắt đầu giảm, Đô la Mỹ tiếp tục tăng. Với một loại tiền tệ mạnh, USDollar có thể tự đứng vững.

Ngoài ra, Đô la Mỹ ít bị tổn thương trước các tình huống chính trị khác nhau trên toàn thế giới so với Euro. Đồng Euro yếu hơn có nghĩa là ít áp lực hơn đối với đồng Euro và ít áp lực hơn đối với Đô la Mỹ. Điều này giúp làm cho đồng Euro trở thành một loại tiền tệ mạnh hơn so với Đô la Mỹ.

Trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn, đồng Euro có cơ hội tăng giá trị cao hơn. Tình hình kinh tế hiện tại của châu Âu có nhiều nền kinh tế yếu, trong khi nền kinh tế Mỹ ổn định. Điều này làm cho đồng Euro trở thành một loại tiền tệ mạnh hơn so với Đô la Mỹ.

Khi đồng Euro bắt đầu giảm, nó sẽ giúp hạ đô la Mỹ. Một số bất ổn tài chính hiện tại ở châu Âu có thể là nguyên nhân cho sự suy giảm. Điều này có thể khiến đồng Euro mất giá một chút.

Chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm cho việc này. Mặc dù nó đã ổn định nền kinh tế trong những năm gần đây, nhưng không có gì cho biết những điều tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai. Sự gia tăng của đồng Euro có thể khuyến khích những người hưởng lợi từ sự suy yếu đó hành động.

Ngay cả với lợi thế này, Đô la Mỹ cũng không tránh khỏi các điều kiện chính trị. Đúng là các loại tiền tệ khác có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị. Nhiều người tin rằng đồng Euro có thể là nạn nhân bất ổn khác ở châu Âu.

Đồng Euro có thể yếu hơn trước đây, nhưng có một lý do cho điều đó. Bởi vì có rất nhiều chính phủ khác nhau tham gia, nên có ít trao đổi một loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, Đô la Mỹ có thể sẽ tiếp tục mạnh hơn Euro.